Nga të gjithë kanceret e diagnostikuar, kanceri i gjirit është kanceri më i shpeshtë te femrat, duke përbërë rreth.

Pas kancerit të lëkurës, ai i gjirit është më i zakonshëm tek gratë në Shtetet e Bashkuara.

Në Kosovë, kanceri I gjirit dhe i qafës së mitrës është vazhdimisht në rritje bazuar në raportet e spitaleve të ndryshme regjionale edhepse mungojnë të dhënat zyrtare që vërtetë konfirmojnë këtë trend. Në fakt, kanceri i gjirit, kanceri kolorektal, kanceri i prostatës, kanceri i lëkurës, kanceri i tiroides, etj.

.

Kanceri i gjirit është një kancer i cili fillon në indet e gjirit.

Mamografia e zbulon kancerin e gjirit mesatarisht 1,7 vjet para se gruaja me vetëkontroll mund ta palpon tumorin, andaj te gratë më të vjetra se 40 vjet, me aplikimin e mamografisë mund tё prevenohet 15-30% e vdekshmërisë nga kanceri i gjirit. Si. siguruar lëkurë përfshirja (skuqje,.

Cilat gra janë të rrezikura për kancerin e gjirit.

Sipas Fondacionit Kombëtar të Kancerit të Gjirit, 62% e rasteve diagnostikohen në një fazë të. dhe më së miri nëse tumori i mëparshëm ishte karcinoma e gjirit (kanceri i gjirit). Kanceri i gjirit ndodh kur disa qeliza të gjirit fillojnë të rriten në mënyrë jonormale.

SËMUNDJET DHE KOMPLIKIMET E GJIRIT. 7 milionë.

Pas kancerit të lëkurës, ai i gjirit është më i zakonshëm tek gratë në Shtetet e Bashkuara.

.

. Rreth 10- 15% e grave që zhvillojnë kancer të gjiri tkanë një familjar të gradës së parë me të njëjtën sëmundje.

. .

Nga të gjithë kanceret e diagnostikuar, kanceri i gjirit është kanceri më i shpeshtë te femrat, duke përbërë rreth.
.
Prognoza dhe trajtimi i kancerit të zorrës së trashë varen shumë nga faza në të cilën është zbuluar.

Kanceri i gjirit, i cili është lloji më i zakonshëm i kancerit që haset tek gratë si në vendin tonë dhe në pjesën tjetër të botës, haset në një nga çdo 8 gra.

përkufizim: > 5 cm klinikisht, mamografikisht ose sonografikisht.

Kanceri i gjirit formohet në qelizat e gjinjve. . Kanceri i gjirit është kanceri i dytë më i përhapur te gratë (radhitet pas kancerit të lëkurës).

Kolegji UBT Fakulteti i Infermierisë Punim Diplome Viti akademik: 2016/2017. . . . Kanceri i gjirit është lloji më i hasur i kancerit te femrat Në Shqipëri, kanceri i gjirit është kanceri që haset më shpesh te gratë me rreth 450-500 raste të reja çdo vit.

Shkaktarët e saktë të kancerit të gjirit kurrë nuk mund të konfirmohen.

. Ndryshime në aspektin e lëkurës së gjirit, të tilla si palosjet, pamja e lëvozhgës së.

1">See more.

Kolegji UBT Fakulteti i Infermierisë Punim Diplome Viti.

Kanceri i gjirit është kanceri i dytë më i përhapur te gratë (radhitet pas kancerit të lëkurës).

Në vitin 2017, kishte rreth 222,500 raste të reja të diagnostikuara rishtazi, nga kanceri i mushkerive në Shtetet e Bashkuara.

Fazat klasifikohen në një shkallë nga 0 (karcinoma in situ) në IV.